اخبارCOI چیست

COI چیست

سی او آی COI چیست

 مخفف CERTIFICATE OF INSPECTION می باشد

1,103
1400/01/15
 مخفف CERTIFICATE OF INSPECTION می باشد. توضیح آن که در تجارت بین المللی مؤسساتی وجود دارند به نام " شرکت های بازرسی قبل از حمل " یا " PSI " برخی از این شرکت ها از قبیل SGS, BIVAC,ITS, ... معروف می باشند.
خدمت این مؤسسات این است که برای کالاهای مورد مبادله در تجارت بین الملل از نظر کمیت (مقدار)، کیفیت و بعضاً ارزش کالا گواهی صادر می کنند. مثلاً شما از یک فروشنده خارجی آهن به وزن 500 تن با مشخصات خاصی خریداری نموده اید. برای این که بعداً با مشکل کمبود مقدار و یا کاهش کیفیت مواجه نشوید، از یکی از شرکت های بازرسی قبل از حمل (لیست این شرکت ها که در کشور ما عتبار دارند از طرف سازمان ملی استاندارد اعلام گردید.) تقاضا می کنید که به هنگام بارگیری کالا به مقصد ایران از کالا بازرسی و نسبت به وزن و یا کیفیت ، ... کالا اعلام نظر (تأیید تعداد و مشخصات با میزان سفارش شده) و گواهی لازم صادر نماید.
این گواهی بعضاً مورد قبول سازمان ملی استاندارد است و اگر کالایی مشمول استاندارد است ، این گواهی (COI) حسب اعلام سازمان ملی استاندارد، می تواند مورد قبول قرار گیرد.
گواهی IC چندان معروف نیست. در مجموع آن هم گواهی بازرسی است که بعضاً بانک ها به هنگام ارائه ارز مبادله ای مطالبه می کنند.
امتیازدهی:

اخبار مرتبط

ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی

ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی

 ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد.

  الف – ضمانتنامه های صادارتی

  ب – ضمانتنامه های وارداتی