اخبارپکینگ لیست و اینویس و گواهی مبدا و پرفورما چیست؟

پکینگ لیست و اینویس و گواهی مبدا و پرفورما چیست؟

2,969
1397/04/11
پکینگ لیست چیست؟
پکینگ لیست Packing list سندی است که در آن بصورت جداگانه کالاهی موجود در محموله و وزن و حجم و تعداد هریک از اقلام را در آن قید کرده است، به موجب سند پکینگ لیست packing list شما می توانید بدانید که در محموله یا کانتینر حمل شده به گمرک مقصد چه کالاهایی وجود دارد و وزن خالص و ناخالص و حجم و تعداد هر کدام از اقلام به تفکیک چقدر می باشد، نام فارسی پکینگ لیست Packing list بصورت عدل بندی است و در گمرک به نام سند عدل نامه می شناسند.
گواهی مبدا چیست؟
گواهی مبدا یا CO سندی است که توسط اتاق های بازرگانی کشورها صادر می گردد، گمرک ایران برای ترخیص کالا نیاز ضروری به گواهی مبدا دارد و گواهی مبدا جزء اسناد الزامی و ضروری برای ترخیص کالا می باشد.
اینویس چیست؟
اینویس Invoice همان فاکتور خرید یا سیاهه خرید کالا از خارج کشور می باشد، به موجب سند اینویس شما می توانید بدانید چه کالایی و با چه ارزشی را خریداری کرده اید.
 
پروفورما چیست؟
پروفورما Proforma Invoice همان پیش فاکتور خرید کالا می باشد و در واقع با دریافت پروفورما هنوز خریدی اتفاق نیفتاده است که این سند پروفورما اینویس برای ثبت سفارش کالا نیاز می باشد.
امتیازدهی: