اخبارمهمترین بنادر ترانزیتی شمال کشور

مهمترین بنادر ترانزیتی شمال کشور

111
1400/01/17
امتیازدهی:

اخبار مرتبط

COI چیست

COI چیست

سی او آی COI چیست

 مخفف CERTIFICATE OF INSPECTION می باشد

ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی

ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی

 ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد.

  الف – ضمانتنامه های صادارتی

  ب – ضمانتنامه های وارداتی