اخبارطرفین بروات و اسناد وصولی و مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

طرفین بروات و اسناد وصولی و مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

175
1400/01/17

فروشنده PRINCIPAL ، DRAWER، EXPORTER ، SELLER
بانک کارگزار فروشنده REMITTING BANK ، PRINCIPALS BANK
بانک کارگزار خریدار COLLECTING BANK
خریدار DRAWEE , IMPORTER , BUYER

مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

۱- فروشنده پس از عقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار، کالا ی خود را برای حمل ارسال داشته و اسناد مربوطه را به ضمیمه دستور وصول که به آن COLLECTION ORDER می گویند جهت وصول برای بانک کارگزار خود ارسال می نماید.

۲- بانک کارگزار فروشنده یا REMITTING BANK اسناد رسیده را با دستور وصول مربوطه مقابله نموده و پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد فرستاده شده با دستور وصول و کنترل مبلغ اسناد با سیاهه و همچنین برات ارسال شده، دستورات مندرج در دستور وصول فروشنده را روی فرم خود که به آن دستورالعمل یا SCHEDULE می گویند منعکس نموده و برای بانک کارگزار خریدار یا بانک وصول کننده وجه ارسال می دارد.

۳- بانک کارگزار خردار یا COLLECTING BANK پس از کنترل ظاهری اسناد یا دستورالعمل داده شده توسط بانک کارگزار فروشنده و ضمن اعلام وصول اسناد به بانک کارگزار فروشنده،‌ کپی سیاهه را همراه آگهی براتگیر برای خریدار کالا ( DRAWEE ) ارسال می نماید و اعلام می دارد چنانچه اسناد مورد قبول است نسبت به قبولی نویسی یا واریز وجه اسناد ( حسب مورد ) اقدام نماید.
باید اضافه نمود که طبق ماده ۲ مقررات متحدالشکل ( ucp ) برای وصولی ها ( نشریه ۳۲۲ اطاق بازرگانی بین المللی ) بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل تعداد نسخ اسناد ارائه شده با دستور وصول می باشند.

۴- خریدار DRAWEE یا پس از بررسی پروفرما و سیاهه فروشنده چنانچه اسناد مربوطه مورد قبول باشد از بانک کارگزار خود درخواست می کند که وجه اسناد مربوطه را پس از ظهر نویسی در اختیار او جهت ترخیص کالا از گمرک قرار دهد.

موضوع دیگری که در رابطه با اسناد وصولی باید ذکر گردد و اهمیت آن بیشتر از نقطه نظر عملیات حسابداری داخلی بانک کارگزار می باشد آن است که بانک کارگزار به میزان اسناد وصولی دریافت شده اقدام به صدور یک سند انتظامی می کند.

صدور چنین سندی بر این اساس است که بانک مربوطه در هر زمان از کل بروات دیداری و یا مدت دار که از طریق بانک در دست اقدام می باشد و برای مشتریان ارسال گردیده است , آگاه باشد. صدور سند انتظامی یک حساب آماری است که هم توسط بانک کارگزار خریدار و هم توسط بانک کارگزار فروشنده انجام می پذیرد.

امتیازدهی:

اخبار مرتبط

Door to Door Shipment

Door to Door Shipment
Door to Door Shipment, covers the ultimate transportation between exporter's factory to importer's warehouse. It should be carried out by a single carrier under one transport document, which is usually a multimodal bill of lading.
If more than one carrier is responsible for the transportation or more than one type of transport document has been issued, then the transportation can not be specified as a Door to Door shipment.
For various reasons, it is not suitable to use either port to port or door to door shipments. In these instances "Door to Port" or "Port to Door" deliveries can be used.

Port to Port Shipment

Port to Port Shipment
Port to Port Shipment” defines a type of shipment, which commences at the Port of Loading and ends at the Port of Discharge.
Port to Port shipment or Port to Port delivery is the basic form of sea freight transportation, which is used by carriers for hundreds of years.
Bill of lading is the generic name of the transport document, commonly used in Port to Port shipments. It is also known as port to port bill of lading, marine bill of lading or ocean bill of lading.
Thanks to the technological improvements in logistics sector and standardization achieved by containerization, now carriers, actual or contractual, can offer more flexible transport options to their clients.
 

 

خدمات door to door

خدمات door to door
تعریف ساده و جامع خدمات door to door این است که شرکت ارائه دهنده خدمات بازرگانی ، کالای مشتری را از درب کارخانه فروشنده و یا محلی که از پیش تعیین شده است تحویل می گیرد. سپس کالا را با انجام تشریفات گمرکی کشور مبدا از آن خارج کرده و بوسیله حمل هوایی یا حمل دریایی به گمرک کشور مقصد می رساند و آنجا نیز پس از طی تشریفات گمرکی و ترخیص کالا ، آن را از طریق سیستم حمل زمینی به درب محل مورد نظر مشتری فرستاده و تحویل می دهد.
اگر چه فرایند ذکر شده در بالا بسیار کوتاه و مختصر بیان شده است اما باید گفت که ارائه  خدمات door to door  مراحل و نکات خاص خود را دارد و شرکتی که این خدمات را ارئه میدهد، می بایست دارای سیستم یکپارچه بازرگانی جهت سهولت در این کار باشد.