اخبارطرفین بروات و اسناد وصولی و مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

طرفین بروات و اسناد وصولی و مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

255
1400/01/17

فروشنده PRINCIPAL ، DRAWER، EXPORTER ، SELLER
بانک کارگزار فروشنده REMITTING BANK ، PRINCIPALS BANK
بانک کارگزار خریدار COLLECTING BANK
خریدار DRAWEE , IMPORTER , BUYER

مراحل انجام کار در اسناد وصولی :

۱- فروشنده پس از عقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار، کالا ی خود را برای حمل ارسال داشته و اسناد مربوطه را به ضمیمه دستور وصول که به آن COLLECTION ORDER می گویند جهت وصول برای بانک کارگزار خود ارسال می نماید.

۲- بانک کارگزار فروشنده یا REMITTING BANK اسناد رسیده را با دستور وصول مربوطه مقابله نموده و پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد فرستاده شده با دستور وصول و کنترل مبلغ اسناد با سیاهه و همچنین برات ارسال شده، دستورات مندرج در دستور وصول فروشنده را روی فرم خود که به آن دستورالعمل یا SCHEDULE می گویند منعکس نموده و برای بانک کارگزار خریدار یا بانک وصول کننده وجه ارسال می دارد.

۳- بانک کارگزار خردار یا COLLECTING BANK پس از کنترل ظاهری اسناد یا دستورالعمل داده شده توسط بانک کارگزار فروشنده و ضمن اعلام وصول اسناد به بانک کارگزار فروشنده،‌ کپی سیاهه را همراه آگهی براتگیر برای خریدار کالا ( DRAWEE ) ارسال می نماید و اعلام می دارد چنانچه اسناد مورد قبول است نسبت به قبولی نویسی یا واریز وجه اسناد ( حسب مورد ) اقدام نماید.
باید اضافه نمود که طبق ماده ۲ مقررات متحدالشکل ( ucp ) برای وصولی ها ( نشریه ۳۲۲ اطاق بازرگانی بین المللی ) بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل تعداد نسخ اسناد ارائه شده با دستور وصول می باشند.

۴- خریدار DRAWEE یا پس از بررسی پروفرما و سیاهه فروشنده چنانچه اسناد مربوطه مورد قبول باشد از بانک کارگزار خود درخواست می کند که وجه اسناد مربوطه را پس از ظهر نویسی در اختیار او جهت ترخیص کالا از گمرک قرار دهد.

موضوع دیگری که در رابطه با اسناد وصولی باید ذکر گردد و اهمیت آن بیشتر از نقطه نظر عملیات حسابداری داخلی بانک کارگزار می باشد آن است که بانک کارگزار به میزان اسناد وصولی دریافت شده اقدام به صدور یک سند انتظامی می کند.

صدور چنین سندی بر این اساس است که بانک مربوطه در هر زمان از کل بروات دیداری و یا مدت دار که از طریق بانک در دست اقدام می باشد و برای مشتریان ارسال گردیده است , آگاه باشد. صدور سند انتظامی یک حساب آماری است که هم توسط بانک کارگزار خریدار و هم توسط بانک کارگزار فروشنده انجام می پذیرد.

امتیازدهی:

اخبار مرتبط

آيين نامه ورود طلا و نقره

آيين نامه ورود طلا و نقره
ماده - 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا ، نقره و پلاتین رأسا " یا از طریق بانک های کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنین انجام معاملات مربوط به آن ها نماید .
ماده - 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به بانک های کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین نسبت به ورود خام فلزات مذکور ( ساخته نشده ) یا صدور مصنوعات آن ها اقدام نمایند .
ماده - 3 - بانک های مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین در داخل کشور باید نرخ خرید و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسیله کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز ( موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار ) و رییس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه میشود و به تایید رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید اعلام نمایند .
ماده - 4 - ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط منحصرا " بصورت شمش استاندارد بهر میزان مجاز میباشد .
ماده - 5 - بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتین و همچنین اطلاع از میزان ورود طلا ، نقره و پلاتین به کشور اظهارنامه هایی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار میگیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامههای مذکور را در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتبا " به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
ماده - 6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند رأسا " یا از طریق بانک های کشور در مقابل دریافت طلا ، نقره و پلاتین خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید .

ترانزيت چيست

ترانزيت چيست
ترانزیت یعنی انتقال کالایی گمرک نشده  تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرکی دیگر. ترانزیت، انتخابی مقرون به صرفه است برای کشورهایی که در تولید بعضی کالاها ناتوان یا کم توان هستند. به معنای ساده تر ترانزیت به ارسال کالا و یا اقلام دیگر اشاره دارد که از طرف فروشنده ارسال شده اند، اما هنوز به خریدار نرسیده و در مسیر هستند.
ترانزیت یک فعالیت بین المللی است، بنابراین هر کشوری برای ترانزیت با سایر کشورها باید قوانین خود را با قوانین بین المللی تطبیق دهد. حوزه ترانزیت کالا در بین کشورهای مختلف بسیار رقابتی است و هر کشوری در تلاش است تا برای پیروزی و موفقیت در بازار های بین المللی، قیمت ترانزیتی کالا را به صورت رقابتی تعبیه کند. اگر کشوری بتواند از مزیت های رقابتی و توانایی هایش در زمینه ترانزیت به خوبی بهره برداری نماید، می تواند سود خوبی را به چرخه اقتصادی خود وارد کند.

مسئولیت خسارت به کالا در حین حمل

مسئولیت خسارت به کالا در حین حمل
مسولیت خسارت به کالا، در حین حمل، تا چه زمان، به‌عهده‌ی حمل‌کننده می‌باشد؟

طبق ماده ١٧  كنوانسيون CMR :


۱- حمل‌کننده، مسولیت هرگونه خسارت وارده به تمام، یا قسمتی از کالا را، از زمان تحویل‌گرفتن کالا، تا زمان تحویل‌دادن آن، و تأخیر در تحویل کالا را برعهده خواهد داشت.


۲- درصورتی‌که خسارت یا تاخیر، به‌سبب عمل خلاف، غفلت مدعی، یا دستورهای داده‌شده توسط مشارالیه، غیر از دستورهایی که حمل‌کننده، در انجام آن مرتکب عمل خلاف یا غفلت شده باشد، یا به علت عیب ذاتی کالا، و اوضاع و احوالی غیرقابل اجتناب و پی‌آمدهایی که حملکننده، قادر به جلوگیری از آن نبوده، حادث شود، حمل‌کننده از مسولیت مبرا خواهد بود.


۳- وضعیت معیوب وسیله‌ی نقلیه‌ای که حمل‌کننده، از آن برای حمل استفاده می‌کند، عمل خلاف، و غفلت شخصی که حمل‌کننده، وسیله‌ی نقلیه را از او کرایه کرده، هم‌چنین، عمل خلاف، غفلت خدمه، و غفلت نماینده‌گان شخص اخیر، موجب برائت حمل‌کننده ازمسولیت نمی‌باشد.


۴- به تبع بندهای (۲) الی (۵) از ماده‌ی (۱۸)، هرگاه اتلاف یا خسارت، از مخاطرات ذاتی خاص، که با یک یا چند مورد از حالات زیر ملازمت دارد، ناشی شود، حمل‌کننده، از مسولیت مبرا خواهد بود:

الف ـ استفاده از وسایل نقلیه‌ی روباز و بدون پوشش، درصورتی‌که، برای استفاده از چنین وسایلی، به صراحت توافق شده، و در راه‌بارنامه قید شده باشد.

ب ـ عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاهایی که درصورت نداشتن بسته‌بندی، یا به‌علت بسته‌بندی نامناسب، بنا به طبیعتی که دارند، مستعد اتلاف یا خسارات هستند.

ج ـ گذاشت و برداشت، بارگیری، بارچینی، یا تخلیه‌ی کالا، به‌وسیله‌ی فرستنده، گیرنده، و یا اشخاصی که از طرف آنان، به این کار گمارده شده باشند.

د ـ طبیعت بعضی از کالاها، که به‌واسطه‌ی شکستگی، زنگ‌زدگی، پوسیده‌گی، خشکیده‌گی، نشتی، ضایعات عادی، آفت، یا بیدزده‌گی، تمام، یا قسمتی از کالا را در معرض اتلاف یا خسارت قرار می‌دهد.

ه ـ عدم کفایت، ناقص‌بودن علایم، و شماره‌ی روی بسته‌ها.

و ـ حمل حیوانات زنده.


۵- در مواردی‌که طبق مقررات این ماده، حمل‌کننده، نسبت به بعضی از عوامل، موجب اتلاف، خسارت، یا تاخیر، مسول نباشد، وی، فقط در حدی مسول است که عوامل موجد مسولیت وی، طبق این ماده، در اتلاف، خسارت، یا تاخیر کالا موثر بوده است.

Door to Door Shipment

Door to Door Shipment
Door to Door Shipment, covers the ultimate transportation between exporter's factory to importer's warehouse. It should be carried out by a single carrier under one transport document, which is usually a multimodal bill of lading.
If more than one carrier is responsible for the transportation or more than one type of transport document has been issued, then the transportation can not be specified as a Door to Door shipment.
For various reasons, it is not suitable to use either port to port or door to door shipments. In these instances "Door to Port" or "Port to Door" deliveries can be used.