خدماتحمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی

ارائه کلیه خدمات حمل زمینی در سراسر خاور میانه و کلیه مقاصد اروپا،جابجایی محموله های فاسد شدنی و خشک،کلیه خدمات مرزی
ارائه کلیه خدمات حمل زمینی در سراسر خاور میانه و کلیه مقاصد اروپا
•    جابجایی محموله های فاسد شدنی و خشک
•    کلیه خدمات مرزی
•    ترخیص کالا
•    خدمات درب به درب